คู่มือแมลงและสัตว์พาหะนำโรค


 • antbridgeinindonesiabyyanuarakbar.jpg
  มดเป็นแมลงในวงศ์ Formicidae อันดับHymenoptera มดมีการสร้างรังเป็นอาณาจักรขนาดใหญ่ บางรังมีจำนวนประชากรมากถึงล้านตัว มีการแบ่งวรรณะกันทำหน้าที่คือ วรรณะมดงาน เป็นมดเพศเมียเป็นหมันทำ...

 • ปลวก.jpg
  ปลวกได้รับการพิจารณาว่าเป็นสัตว์รบกวนประเภทแมลงที่เป็นจอมทำลายที่สุดในโลก ในแต่ละปีอาคารและสิ่งก่อสร้างมากมายได้รับความเสียหายโดยสัตว์รบกวนเหล่านี้ซึ่งส่งผลให้เกิดความสูญเสียทางการ...

 • แมลงสาบ.jpg
  แมลงสาบ(อังกฤษ:Cockroach) เป็นแมลงที่อยู่ในอันดับ Blattodea หรือ Blattaria จัดเป็นแมลงที่มีวงจรชีวิตไม่สมบูรณ์ คือ ไม่เป็นตัวหนอนและดักแด้ปัจจุบันเป็นแมลงที่พบกระจายไปแล้วทั่วโลก โ...

 • bed_bug1.jpg
  คุณคงไม่อยากตกเป็นอาหารมื้ออร่อยของแมลงที่ต้องการเลือดจากตัวคุณเป็นอาหารใช่ไหม ดังนั้นเราจึงควรศึกษาว่ามีแมลงชนิดใดบ้างที่สามารถกัดคุณได้ ซึ่งแมลงเหล่านี้มีอยู่ไม่น้อยในประเทศไทย

 • ยุง.jpg
  ยุง เป็นแมลงที่พบได้ทั่วโลกแต่พบมากในเขตร้อนและเขตอบอุ่น โดยปกติ ตัวเมียมักจะกินเลือดเป็นอาหาร ส่วนตัวผู้มักจะกินน้ำหวานในดอกไม้ ยุงยังเป็นแมลงที่เป็นพาหะแพร่เชื้อโรคอีกด้วย เช่น ไ...

 • แมลงวัน.jpg
  แมลงวันเป็นแมลงในอันดับDiptera(di= สอง, และptera= ปีก) มีบนอกปล้องทีสองและตุ่มปีกหนึ่งคู่ ซึ่งลดรูปจากปีกหลัง บนอกปล้องที่สามแมลงวันบางชนิดไม่มีปีก โดยเฉพาะใน superfamilyHippobosco...

 • Drosophila species.jpg
  แมลงหวี่ และแมลงปีกอ่อน Drosophila species รูปลักษณ์ มีขนาดความยาว 3 มม. มีสีเหลืองน้ำตาลหรือลอยด่างดำและมีตาเป็นสีเเดงสว่าง บริเวณท้องนั้นจะห้อยลงมาในขณะบินซึ่งทำให้มันบินได้ช้า ...

 • original-1413995000245.jpg
  ด้วง หรือ แมลงปีกแข็ง (อังกฤษ: Beetle) จัดเป็นแมลงในอันดับ Coleoptera ซึ่งสามารถแบ่งออกได้เป็นอันดับย่อยอีก 4 อันดับ และยังสามารถแบ่งได้อีกหลายสกุลด้วยกัน จัดเป็นแมลงที่มีวงจรชีวิ...

 • rat.jpg
  หนู เป็นศัตรูที่สำคัญของมนุษย์ และนำความเสียหายนานับประการแก่เศรษฐกิจของมนุษย์เป็นจำนวน มหาศาลทั้งทางตรงและทางอ้อม ความเสียหายทางตรงที่เด่นชัด คือ การกัด แทะ กินพืชผลที่มนุษย์ปลูกต...

 • Storage Pest
  แมลงศัตรูโรงเก็บ แมลงศัตรูโรงเก็บ สามารถทำความเสียหายกับผลิตภัณฑ์ รวมไปถึงปนเปื้อนในวัตถุดิบที่ใช้ทำอาหาร ในบ้านและสถานประกอบการ อาหารบางอย่างมักถูกแมลงเหล่านี้รังควาน เช่น เมล็ดพื...
Visitors: 448,905