ทำความรู้จักแมลง และสัตว์พาหะนำโรค

ทำความรู้จักแมลง และสัตว์พาหะนำโรค

เป็นหัวข้อที่เราต้องการจัดเตรียมไว้ให้กับนักกำจัดแมลงทุกท่าน เพื่อใช้เป็นประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันแมลง เพราะเราเชื่อมั่นว่าสารเคมีที่ดี เครื่องมือที่สุดยอดของโลก จะไม่มีประโยชน์แต่อย่างใด ถ้าขาดผู้ปฏิบัิตงานที่มีความรู้ และทักษะที่ดี

Visitors: 443,808