หน้าแรก (Home)

 

บริษัท กรีน อะโกรซายน์ จำกัด

ดำเนินธุรกิจจำหน่ายเครื่องมืออุปกรณ์และเคมีภัณฑ์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมกำจัดปลวก แมลง และสัตว์พาหะ ให้กับนักกำจัดแมลงมืออาชีพ เราจึงได้คัดสรรนำเข้าเครื่องมืออุปกรณ์และผลิตภัณฑ์จากบริษัทชั้นนำในทุกมุมโลกเข้ามาจำหน่วยให้กับลูกค้าของเรา เพราะเราเชื่อว่าการให้บริการควบคุมแมลงที่มีประสิทธิภาพเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยพัฒนาประเทศ ผลิตภัณฑ์ของ กรีน อะโกรซายน์ จะต้อง “สามารถใช้งานได้ง่ายด้วยตัวเอง” และ “การคัดสรรผลิตภัณฑ์มาจำหน่าย จะต้องเข้าใจทุกความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริงก่อนทุกครั้ง”


WE ARE PARTNER OF PEST CONTROL PROFESSIONAL 
"เราคือ คู่คิดสำหรับนักกำจัดแมลงมืออาชีพ"

  
OUR CUSTOMER

Visitors: 450,447