เหยื่อควบคุมแมลง และสัตว์พาหะ โดยไม่ต้องฉีดพ่นสารเคมี

เหยื่อกำจัดแมลงและสัตว์พาหะ
ถ้าคุณกำลังมองหา ศูนย์รวมสินค้าเจลกำจัดแมลงสาบ เจลกำจัดมด เหยื่อกำจัดหนู เหยื่อกำจัดปลวก เหยื่อกำจัดแมลงวัน คุณภาพดี ฤทธิ์แรง เห็นผลได้100% จัดส่งทั่วประเทศ คุณมาถูกที่แล้วค่ะ

การใช้สารเคมีในการควบคุมแมลงที่มีความปลอดภัยสูงสุด ณ ปัจจุบัน ต้องมอบให้สารเคมีในรูปแบบเหยื่อกำจัดแมลง และสัตว์พาหะ สาเหตุที่เป็นเช่นนั้น เนื่องจากองค์ประกอบหลากหลายปัจจัย ดังนี้
  • การใช้สารเคมีประเภทเหยื่อกำจัดแมลงและสัตว์พาหะ เป็นการใช้สารเคมีเฉพาะพื้นที่เป้าหมายที่พบแมลงและสัตว์พาหะเท่านั้น ซึ่งส่งผลให้การกระจายตัวของสารเคมีไม่มากจนเกินความจำเป็น ซึ่งจากการใช้สารเคมีในรูปแบบฉีดพ่นแบบปูพรม
  • ปริมาณสารออกฤทธิ์ในผลิตภัณฑ์มีปริมาณต่ำ เนื่องจากการใช้สารเคมีใส่ลงไปในเหยื่อหรืออาหารที่แมลงและสัตว์พาหะกินนั้น ปริมาณไม่จำเป็นต้องใส่ลงไปเป็นจำนวนมากก็สามารถควบคุมแมลงได้ เพราะการได้รับสารเคมีทางตรงโดยการกินจะออกฤทธิ์เร็วกว่าการสัมผัส
  • เหยื่อกำจัดแมลงและสัตว์พาหะ ยุคใหม่ ผู้ผลิตมักใช่สารเคมีที่ปลอดภัยสูงต่อมนุษย์ ด้วยวิวัฒนาการที่มุ่งเน้นความปลอดภัยต่อมนุษย์ ทำให้ผลิตภัณฑ์รูปแบบเหยื่อกำจัดแมลงและสัตว์พาหะ อาทิเช่น มีการใส่สารเคมีประเภทยับยังการลอกคราบ แทนสารเคมีกำจัดแมลง ส่งผลให้ในวงจรชีวิตของคนไม่ต้องลอกคราบจึงทำให้ผลกระทบกับคนจึงต่ำมาก เป็นต้น

*** สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ***

Tel : 081-421-8517, 02-374-7118-9
Line ID : @greenbestproduct
e-mail : customer-service@greenbestproduct.com
website : www.greenbestproduct.com
FB page: fb.me/greenbestproduct4you
FB massenger : m.me/greenbestproduct4you

 
Visitors: 448,911