อุปกรณ์เซฟตี้

อุปกรณ์เซฟตี้

เป็นอุปกรณ์ที่สำคัญเมื่อต้องทำงานที่มีความเสี่ยงตั้งแต่น้อย ไปจนถึงความเสี่ยงสูง อุปกรณ์เซฟตี้จะทำให้เกิดความปลอดภัยในขณะทำงาน สามารถลดความบาดเจ็บที่เกิดจากอุบัติเหตุ รวมถึงความเจ็บไข้ได้ป่วยในระยะยาว ซึ่งเกิดจากการสะสมของสารเคมีต่างๆที่ได้สัมผัส ดังนั้นเพื่อความไม่ประมาณ เราจึงจำเป็นต้องมีอุปกรณ์เซฟตี้ติดตั้งไว้เสมอ

Visitors: 448,912