แมลงสาบกิสบอน

แมลงสาบกิสบอน

Drymaplaneta semivitta

รูปลักษณ์

 • มีขนาดความยาว 20-45 มม.
 • มีสีดำ/น้ำตาลเข้ม และมีเเถบสีขาวที่เด่นชัดอยู่ด้านข้าง
 • ไม่มีปีก
 • เป็นนักวิ่งที่เร็วมาก

วงจรชีวิต

 • ตัวเมียจะวาง Ootheca (ปลอกหุ้มไข่)ที่มันสร้่างออกมา ที่ข้างในมีไข่ประมาณ 16 ฟอง ต่อวัน
 • ปลอกหุ้มไข่ึจะถูกเชื่อมไว้ด้วยกันและถูกวางกระจัดกระจาย
 • ระยะเวลาฟักไข่ประมาณ 1-2 เดือน
 • ตัวนิมพ์นั้นจะใช้ระยะเวลา 2-4 เดืิิอนในการเจริญเติบโตเป็นตัวเต็มวัย

นิสัย

 • เเมลงสาบชนิดนี้ชอบอยู่ในบริเวณเศษเปลือกไม้หรือท่อนไม้
 • บางครั้งพวกมันเข้ามาในบ้านโดยเฉพาะในช่วงที่มีสภาำพอากาศเปียกมากหรือหลังจากการทำความสะอาดสวน

 • แมลงสาบเยอรมัน.jpg
  แมลงสาบเยอรมัน Blatella germanica รูปลักษณ์ มีขนาดความยาว 12-15 มม. มีสีน้ำตาลและมีเเทบสีน้ำตาลเข้มที่ส่วนที่อยู่ระหว่างหัวและช่องท้อง ปีกของทั้งตัวผู้เเละตัวเมียมีขนาดเท่ากับลำตั...

 • Blatta orientalis.jpg
  แมลงสาบโอเรียลเตล Blatta orientalis รูปลักษณ์ มีขนาดความยาว 25-30 มม. มีสีน้ำตาลเข้มถึงดำ ปีกของตัวเมียนั้นไม่สมบูรณ์และปกคลุมบริเวณ ¾ ของบริเวณส่วนท้องในตัวผู้ ชอบวิ่งมากก...

 • Supella longipalpa.jpg
  แมลงสาบแถบสีน้ำตาล Supella longipalpa รูปลักษณ์ มีขนาดความยาว 10-15 มม. มีสีเหลืองน้ำตาล มีปีกทั้งตัวผู้เเละตัวเมียแต่ตัวผู้มีปีกยาวกว่า ชอบวิ่ง (อาจจะบินในที่ที่อุณหภูมิสูง) วงจ...

 • Ectobius lapponicus.jpg
  แมลงสาบดัสคี Ectobius lapponicus รูปลักษณ์ ลำตัวมีสีเทาน้ำตาลเข้ม ยกเว้นบริเวณแผ่นด้านหลังบริเวณทรวงอกของเเมลงตัวผู้จะมีสีเข้ม และตัวเมียที่มีสีน้ำตาลเข้มบริเวณช่วงท้อง ตัวเต็มวัย...

 • Ectobius panzeri.jpg
  แมลงสาบเลสเซอร์ Ectobius panzeri รูปลักษณ์ ตัวผู้มีขนาดความยาว 6-8 มม.; ตัวเมียมีขนาดความยาว 5-7 มม. สีน้ำตาลซีดถึงเข้ม, ขามีสีน้ำตาลเข้มหรือดำ Tegmina (ส่วนผิวหนังที่อยู่ที่บริเว...

 • Pycnoscelus surinamensis.jpg
  แมลงสาบสุรินัม Pycnoscelus surinamensis ภาพลักษณ์ ยาว 3-3.5 ซม. มีปลีกสีน้ำตาลเข้ม มีน้ำตาลเข้มเป็นเงาวาว วงจรชีวิต ไข่ในตัวเมียจะพัฒนาโดยไม่มีการผสมพันธุ์ ปลอกหุ้มไข่บรรจุไข่สา...

 • medium.jpeg
  แมลงสาบสีดำ Platyzosteria novaeseelandiae รูปลักษณ์ มีขนาดความยาว 20 มม. ไม่มีปีก วงจรชีวิต ตัวเมียจะวาง Ootheca (ปลอกหุ้มไข่)ที่มันสร้่างออกมา ที่ข้างในมีไข่ประมาณ 16 ฟอง ต่อวั...

 • แมลงสาบซินเนเรีย.jpg
  แมลงสาบซินเนเรียLobster cockroach ชื่อสามัญ : Lobster cockroachชื่อวิทยาศาสตร์:Nauphoeta cinerea (Olivier)Family:BlattidaeOrder:Blattodea Lobster cockroach เป็นแมลงสาบขนาดปานกลาง ล...

 • แมลงสาบผี.jpg
  แมลงสาบผีHarlequin cockroach ชื่อสามัญ : Harlequin cockroachชื่อวิทยาศาสตร์:Neostylopyga rhombifolia Family:BlattidaeOrder:Blattodea แมลงสาบผี เป็นแมลงสาบที่มีลำตัวขนาดปานกลางจนถึง...

 • แมลงสาบฟูริจิโนซ่า.jpg
  แมลงสาบฟูริจิโนซ่า smokybrown cockroach ชื่อสามัญ : smokybrown cockroachชื่อวิทยาศาสตร์: Periplaneta fuliginosa Family:BlattidaeOrder:Blattodeaแมลงสาบฟูริจิโนซ่า เป็นแมลงสาบที่มีลั...

 • แมลงสาบเฟอร์นิเจอร์.jpg
  แมลงสาบเฟอร์นิเจอร์brown-banded cockroach ชื่อสามัญ : brown-banded cockroach, Furniture cockroachชื่อวิทยาศาสตร์: Supella longipalpaFamily:BlattidaeOrder:Blattodea แมลงสาบเฟอร์นิเจ...

 • วิธีการควบคุมแมลงสาบ การควบคุมโดยวิธีการสุขาภิบาลและสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม (sanitation and environmental management) โดยใช้หลัก 5 ส. (สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ สร้างนิสัย) การควบค...

 • แมลงสาบมาดากัสการ์.jpg
  แมลงสาบมาดากัสการ์ ชื่อสามัญ : Madaguscar cockroachชื่อวิทยาศาสตร์:Gromphadorhina portentosaFamily :BlaberidaeOrder:Blattodea แมลงสาบมาดากัสการ์ลำตัวสีน้ำตาลเข้ม หัวและอกสีเข้มกว่า...

 • แมลงสาบคอนซินนา.jpg
  แมลงสาบคอนซินนา ชื่อสามัญ : concinna cockroachชื่อวิทยาศาสตร์:Hebardina concinnaFamily:BlattidaeOrder:Blattodea แมลงสาบคอนซินนา ,uสีน้ำตาลเข้ม ขนาดเล็ก มันวาว ตัวผู้ยาวประมาณ 18.0 ...
Visitors: 175,517