ข่าวสารการอบรมทั่วไป

การพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมกำจัดแมลง
เป็นสิ่งสำคัญต่อประสิทธิภาพการควบคุมแมลงและสัตว์พาหะเป็นอย่างยิ่ง
เราเห็นความสำคัญในด้านนี้
เราจึงได้รวบควมข้อมูลกิจกรรมการฝึกอบรมต่างๆไว้ให้ท่าน
เพราะคุณคือ คนสำคัญของเราเสมอ

"Greenbestproduct"
เราให้คุณมากกว่าผลิตภัณฑ์กำจัดแมลง

Visitors: 443,821