ข่าวสารวงการแมลง (Pest NEWS)

 

  • ประกาศผลการสอบหลักสูตรผู้ควบคุมการใช้วัตถุอันตรายเพื่อใช้รับจ้างหลักสูตรรายใหม่ รุ่นที่ 37 วันที่ 9 - 13 กันยายน 2562ณ.ห้อง 203 ชั้น 2 อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาส...

  • Pest control news.jpg
    การพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมกำจัดแมลงเป็นสิ่งสำคัญต่อประสิทธิภาพการควบคุมแมลงและสัตว์พาหะเป็นอย่างยิ่งเราเห็นความสำคัญในด้านนี้ เราจึงได้รวบควมข้อมูลกิจกรรมการฝึกอบรมต่างๆไว้ให้ท่าน...

  • ไข้เลือดออกระบาดหนักเกินความคาดหมาย ตั้งแต่ต้นปีพบผู้ป่วยแล้ว 13,000 คน เสียชีวิต19 ราย รอยืนยันอีก 6ราย จากที่ตั้งเป้าไว้ 1พันประชากรเสียชีวิตเพียง 1 ราย หรือ 0.1% คร. ตัดสินใจเปิ...
Visitors: 154,113