ข่าวสารวงการแมลง (Pest NEWS)

 

  • เปิดลงทะเบียนฝึกอบรม หลักสูตรผู้ควบคุมการใช้วัตถุอันตรายเพื่อใช้รับจ้าง ประจำปี 2562.jpg
    หลักสูตรผู้ควบคุมการใช้วัตถุอันตรายเพื่อใช้รับจ้าง หลักสูตรต่อเนื่อง 1 วัน รุ่นที่ 29 วันที่ 1 มีนาคม 2562ณ.ห้อง 203 ชั้น 2 อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ...

  • การจัดการแมลงและสัตว์พาหะนำโรคแบบบูรณาการ(Integrated Pest Management: IPM) ครั้งที่ 21จัดโดย คณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัย หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ วันศุกร์ที่ 14 มิถ...

  • ไข้เลือดออกระบาดหนักเกินความคาดหมาย ตั้งแต่ต้นปีพบผู้ป่วยแล้ว 13,000 คน เสียชีวิต19 ราย รอยืนยันอีก 6ราย จากที่ตั้งเป้าไว้ 1พันประชากรเสียชีวิตเพียง 1 ราย หรือ 0.1% คร. ตัดสินใจเปิ...
Visitors: 120,736