ข่าวสารวงการแมลง (Pest NEWS)

 

  • หลักสูตรผู้ควบคุมการใช้วัตถุอันตรายเพื่อใช้รับจ้าง หลักสูตรต่อเนื่อง 1 วัน รุ่นที่ 28 วันที่ 7 กันยายน 2561ณ.ห้อง 203 ชั้น 2 อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน...

  • การฝึกอบรม หลักสูตรพิเศษ การจัดการแมลงแบบมืออาชีพ จัดโดย สมาคมวิชาชีพกำจัดแมลง26 พฤศจิกายน 2561 ณ. โรงแรมทาวน์ อิน ทาวน์ กรุงเทพ

  • ไข้เลือดออกระบาดหนักเกินความคาดหมาย ตั้งแต่ต้นปีพบผู้ป่วยแล้ว 13,000 คน เสียชีวิต19 ราย รอยืนยันอีก 6ราย จากที่ตั้งเป้าไว้ 1พันประชากรเสียชีวิตเพียง 1 ราย หรือ 0.1% คร. ตัดสินใจเปิ...
Visitors: 106,833