ข่าวสารวงการแมลง (Pest NEWS)

บริการด้านข่าวสารการฝึกอบรม ในหัวข้อต่างๆที่เกี่ยวข้องกับ ธุรกิจกำจัดแมลง 

กรีน อะโกรซายน์ เล็งเห็นถึงความสำคัญของการฝึกอบรมพนักงาน เพราะผลิตภัณฑ์ที่ดีต้องควบคู้กับพนักงานผู้ให้บริการที่มีความรู้ และทักษะในการให้บริการ ด้วยเหตุนี้เราจึงรวบรวมข่าวสารการฝึกอบรมต่างๆไว้ให้ท่าน อาทิเช่น ข่าวสารการฝึกอบรมเกี่ยวกับ IPM ของสมาคมต่างๆ รวมถึงข่าวสารการฝึกอบรมจากหน่วยงานภาครัฐ อย่าง หลักสูตร ผู้ควบคุมการใช้วัตถุอันตรายเพื่อใช้รับจ้าง เป็นต้น

สิ่งที่ กรีน อะโกรซายน์ ดำเนินการนี้ มีเหตุผลเพียงข้อเดียว
เพราะ คุณคือคนสำคัญของเรา


  • เปิดรับสมัครแล้วนะรู้ยังอบรมหลักสูตร ผู้ควบคุมการใช้วัตถุอันตรายเพื่อใช้รับจ้าง ประจำปี พ.ศ.2563 ครั้งที่ 1 หลักสูตรต่อเนื่อง (ต่ออายุ) อบรม 1 วัน รุ่น 30 อบรมในวันที่ 6 มีนาคม 256...

  • ข่าวสารการฝึกอบรมความรู้ด้านการควบคุมแมลงและสัตว์พาหะ.jpg
    การพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมกำจัดแมลงเป็นสิ่งสำคัญต่อประสิทธิภาพการควบคุมแมลงและสัตว์พาหะเป็นอย่างยิ่งเราเห็นความสำคัญในด้านนี้ เราจึงได้รวบควมข้อมูลกิจกรรมการฝึกอบรมต่างๆไว้ให้ท่าน...

  • ไข้เลือดออกระบาดหนักเกินความคาดหมาย ตั้งแต่ต้นปีพบผู้ป่วยแล้ว 13,000 คน เสียชีวิต19 ราย รอยืนยันอีก 6ราย จากที่ตั้งเป้าไว้ 1พันประชากรเสียชีวิตเพียง 1 ราย หรือ 0.1% คร. ตัดสินใจเปิ...
Visitors: 448,911