ความรู้พื้นฐานในการป้องกัน กำจัดแมลง และเทคนิคการควบคุมแมลงด้วยระบบ IPM

สมาคมกำจัดแมลงภาคเหนือ ได้มีการจัดฝึกอบรมหลักสูตรพิเศษ
ความรู้พื้นฐานในการป้องกัน กำจัดแมลง และเทคนิคการควบคุมแมลงด้วยระบบ IPM

ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2562
ณ.ห้องโชคอนันต์ โรงแรมศิรินาถ การ์เด้น

บรรยายโดย วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ประกอบด้วย 
  • รศ.ดร.เยาวลักษณ์ จันทร์บาง
  • ดร.ชัยวัฒน์ จันทร์พิทักษ์
  • อาจารย์คะเณยะ อ่อนนาง

Visitors: 356,751