อบรมหลักสูตรผู้ควบคุมการใช้วัตถุอันตรายเพื่อใช้รับจ้าง

เปิดรับสมัครแล้วนะรู้ยัง
อบรมหลักสูตร ผู้ควบคุมการใช้วัตถุอันตรายเพื่อใช้รับจ้าง ประจำปี พ.ศ.2563 ครั้งที่ 1

หลักสูตรต่อเนื่อง (ต่ออายุ) อบรม 1 วัน รุ่น 30 อบรมในวันที่ 6 มีนาคม 2563
รับสมัครเพียง 65 คน เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม ถึง 25 กุมภาพันธ์ 2563


หลักสูตรรายใหม่ อบรม 5 วัน รุ่น 38 อบรมระหว่างวันที่ 9 – 13 มีนาคม 2563
รับสมัครเพียง 65 คน เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม ถึง 25 กุมภาพันธ์ 2563

  • ข่าวสารการฝึกอบรมความรู้ด้านการควบคุมแมลงและสัตว์พาหะ.jpg
    การพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมกำจัดแมลงเป็นสิ่งสำคัญต่อประสิทธิภาพการควบคุมแมลงและสัตว์พาหะเป็นอย่างยิ่งเราเห็นความสำคัญในด้านนี้ เราจึงได้รวบควมข้อมูลกิจกรรมการฝึกอบรมต่างๆไว้ให้ท่าน...

  • ไข้เลือดออกระบาดหนักเกินความคาดหมาย ตั้งแต่ต้นปีพบผู้ป่วยแล้ว 13,000 คน เสียชีวิต19 ราย รอยืนยันอีก 6ราย จากที่ตั้งเป้าไว้ 1พันประชากรเสียชีวิตเพียง 1 ราย หรือ 0.1% คร. ตัดสินใจเปิ...
Visitors: 448,912