อบรมหลักสูตรผู้ควบคุมการใช้วัตถุอันตรายเพื่อใช้รับจ้าง

หลักสูตรผู้ควบคุมการใช้วัตถุอันตรายเพื่อใช้รับจ้าง หลักสูตรรายใหม่

รุ่นที่ 36 วันที่ 10 - 14 มิถุนายน 2562
ณ.ห้อง 203 ชั้น 2 อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
  • Pest control news.jpg
    การพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมกำจัดแมลงเป็นสิ่งสำคัญต่อประสิทธิภาพการควบคุมแมลงและสัตว์พาหะเป็นอย่างยิ่งเราเห็นความสำคัญในด้านนี้ เราจึงได้รวบควมข้อมูลกิจกรรมการฝึกอบรมต่างๆไว้ให้ท่าน...

  • ไข้เลือดออกระบาดหนักเกินความคาดหมาย ตั้งแต่ต้นปีพบผู้ป่วยแล้ว 13,000 คน เสียชีวิต19 ราย รอยืนยันอีก 6ราย จากที่ตั้งเป้าไว้ 1พันประชากรเสียชีวิตเพียง 1 ราย หรือ 0.1% คร. ตัดสินใจเปิ...
Visitors: 138,063