แมลงศัตรูโรงเก็บ

แมลงศัตรูโรงเก็บ

แมลงศัตรูโรงเก็บ สามารถทำความเสียหายกับผลิตภัณฑ์ รวมไปถึงปนเปื้อนในวัตถุดิบที่ใช้ทำอาหาร ในบ้านและสถานประกอบการ อาหารบางอย่างมักถูกแมลงเหล่านี้รังควาน เช่น เมล็ดพืช ธัญพืช และผลไม้แห้ง

ศัตรูโรงเก็บเหล่านี้เป็นอันตรายต่อสุขอนามัยทั้งในบ้านและสถานประกอบการ เช่น ธุรกิจแปรรูปอาหารร้านอาหาร และธุรกิจค้าปลีก ซึ่งก่อให้เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจอย่างมหาศาลจากความเสียหายและการปนเปื้อนในผลิตภัณฑ์อาหาร

การค้นหาและกำจัดที่มาของการระบาด นับเป็นส่วนสำคัญของการควบคุมศัตรูโรงเก็บอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับบางธุรกิจ เช่น ธุรกิจแปรรูปอาหาร หรือ ธุรกิจจัดเก็บอาหาร โดยธุรกิจประเภทดังกล่าวจะได้รับประโยชน์จากโปรแกรมจัดการศัตรูโรงเก็บระดับมืออาชีพอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันศัตรูโรงเก็บในระยะยาวและมีประสิทธิภาพ

แบบฟอร์มติดต่อกลับ


 • rice-weevil.jpg
  ด้วงงวงข้าว (Rice Weevil) ชื่อทางวิทยาศาสตร์ : Sitophilus oryzaeพฤติกรรมตัวเมียจะเจาะหลุมเล็ก ๆ ในเมล็ดข้าวเพื่อวางไข่การเติบโต การกินอาหาร และการเป็นดักแด้จะอยู่ภายในเมล็ดข้าวลักษ...

 • มอดข้าวเปลือก.jpg
  มอดข้าวเปลือก (Lesser Grain Borer) ชื่อทางวิทยาศาสตร์ : Rhyzopertha dominica พฤติกรรมไข่จะถูกวางในรอยแตกหรือบนพื้นผิวขรุขระของเมล็ดพืชตัวอ่อนจะเจาะรูเข้าไปในเมล็ดพืชเพื่อการเจริญ...

 • มอดฟันเลื่อย.jpg
  มอดฟันเลื่อย (Saw Toothed Grain Beetle) ชื่อทางวิทยาศาสตร์ : Oryzaephilus surinamensisพฤติกรรมอาหารตัวอ่อนอยู่ในสินค้าที่มีจำนวนมากตัวเต็มวัยมีปีก แต่ไม่บินมักจะเดินจากอาหารเข้าไปใ...

 • ด้วงอิฐ.jpg
  ด้วงอิฐ (Khapra Beetle) พฤติกรรมตัวอ่อนจะทำให้เกิดความเสียหายมากที่สุดในผลิตภัณฑ์ที่ต้องจัดเก็บ โดยการสลัดผิวหนังและกินเนื้อผลิตภัณฑ์สามารถอยู่รอดได้ถึง 9 เดือน โดยไม่กินอาหารพบการ...

 • ด้วงขาแดง.jpg
  ด้วงขาแดง (Copra beetle/Red Legged Ham Beetle) ชื่อทางวิทยาศาสตร์ : Necrobia rufipesพฤติกรรมโดยทั่วไปกินเนื้อมะพร้าวแห้งและแมลงอื่น ๆ ที่ทำให้อาหารขึ้นรามักจะไปรังควานเมล็ดปาล์ม เม...

 • ด้วงงวงข้าวสาลีl.jpg
  ด้วงงวงข้าวสาลี (Grain Weevil) ชื่อทางวิทยาศาสตร์ : Sitophilus granariusพฤติกรรมตัวเต็มวัยตัวใหม่จะโผล่ออกมาจากหลุมสกปรกขนาดใหญ่กินธัญพืชและผลิตภัณฑ์จากธัญพืชแข็ง เช่น มักกะโรนี แล...

 • เหาหนังสือ.jpg
  เหาหนังสือ (Booklice) ชื่อทางวิทยาศาสตร์ : Psocopteraพฤติกรรมพบได้ทั่วไปในบ้าน และฟางในโรงงาน ลักษณะทางกายภาพขนาดของเหาหนังสือจะแตกต่างกันไปตามแต่ละสายพันธุ์ โดยทั่วไปจะมีความยาว 1...

 • มอดแป้ง.jpg
  มอดแป้ง (Confused Flour Beetle/Rust Red Flour Beetle) ชื่อทางวิทยาศาสตร์ : Tribolium confusum/Tribolium castaneumพฤติกรรมตัวอ่อนและตัวเต็มวัยกินอาหารหลากหลาย เช่น ถั่วลิสง ถั่ว เคร...

 • ด้วงหนอนนก.jpg
  ด้วงหนอนนก (Yellow Mealworm Beetle) ชื่อทางวิทยาศาสตร์ : Tenebrio molitorพฤติกรรมชอบไฟตอนกลางคืน และจะบินอย่างแข็งขันในบริเวณที่มืด ลักษณะทางกายภาพยาวประมาณ 20 มิลลิเมตร มีสีสีน้ำต...

 • มอดสมุนไพร.jpg
  มอดสมุนไพร (Drugstore Beetle/Biscuit Beetle) ชื่อทางวิทยาศาสตร์ : Stegobium paniceumพฤติกรรมตัวโตเต็มวัยจะบินตลอดเวลาโดยเฉพาะในช่วงบ่ายจนถึงช่วงเย็นพบบ่อยในสินค้าแปรรูป เช่น ช็อคโก...

 • มอดยาสูบ.jpg
  มอดยาสูบ (Cigarette Beetle) ชื่อทางวิทยาศาสตร์ : Lasioderma serricorneพฤติกรรมตัวอ่อนผลิตเซลล์จากเศษอาหารและเศษวัสดุเพื่อที่จะเป็นดักแด้ตัวเต็มวัยมักบินตลอดเวลา โดยเฉพาะในช่วงบ่ายถ...

 • มอดหนวดยาว.jpg
  มอดหนวดยาว (Flat Grain Beetle) ชื่อทางวิทยาศาสตร์ : Cryptolestes Pusillusพฤติกรรมตัวเต็มวัยจะเดินโยกไปมาตัวเต็มวัยมีปีก แต่ไม่ค่อยบินกินธัญพืช อินทผลัม ผลไม้แห้ง และวัสดุอื่นๆ ลักษ...
Visitors: 82,330