ยุงลาย

ยุงลาย

Aedes aegypti

รูปลักษณ์

 • ตัวเต็มวัยมีสีดำเเละมีรอยสีขาว
 • เวลาตัวอ่อนพักผ่อนมันจะทำมุม 45 องศากับผิวน้ำ
 • ไข่มีสีดำเเละมีลักษณะเหมือนลูกรักบี้

วงจรชีวิต

 • จากไข่ถึงระยะตัวเต็มวัยใช้เวลา 6-8 วัน
 • มีการเปลี่ยนเเปลงรูปร่างอย่างสมบูรณ์โดยผ่านระยะการเป็นไข่, ตัวอ่อน, ดักเเด้, และตัวเต็มวัย

นิสัย

 • ที่อยู่ิอาศัย- วางไข่ในภาชนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาชนะที่มนุษย์สร้่างเและบรรจุน้ำสะอาดไว้
 • จังหวะการกัด - ปริมาณการกัดของยุงจะสูงสุดในช่วงที่มีการเปลี่ยนความเข้มของเเสง (หลังจากพระอาทิตย์ขึ้นและก่อนพระอาทิตย์ตกดิน )
 • ชอบสีที่เข้มกว่าตัวมันเช่นสีดำเเละสีเเดง
 • สามารถบินระยะทางที่สั้นได้ (50-100 ม.)

 • Anopheles quadriannulatus.jpg
  ยุงก้นปล่อง Anopheles spp. รูปลักษณ์ ตัวเต็มวัย – มีสีซีดเเละมีจุดสีดำบนปีก มันจะยืนทำมุม 45 องศากับพื้นผิว เวลาตัวอ่อนพักผ่อนมันจะทำมุมขนานกับผิวน้ำ ไข่มีขนาดความยาว 1 มม. และมีท...

 • Culex tritaeniorhynchus.jpg
  ยุงรำคาญ (Culex Mosquito) Culex tritaeniorhynchus รูปลักษณ์ ตัวเต็มวัยส่วนที่อยู่ระหว่างหัวเเละช่ิองท้อง,ขา,เเละเส้นลายบนปีกจะปกคลุม ด้วยเกล็ดสีน้ำตาล พวกมันมีสีที่ซีดและที่ปลายขอ...

 • เป็นเนื้อหาของบทความหรือสินค้าโดยละเอียดกรุณาใส่ข้อความ …

 • การจัดการยุง 1. การจัดการแหล่งเพาะพันธุ์ ขั้นตอนการดำเนินการเริ่มจากการสำรวจแหล่งเพาะพันธุ์ ความชุกชุมของลูกน้ำและตัวยุงเพื่อ วางแผนจัดการควบคุม ภายหลังการปฏิบัติงานต้องมีการประเมิ...
Visitors: 128,062