ยุง

ยุง

เป็นแมลงที่พบได้ทั่วโลกแต่พบมากในเขตร้อนและเขตอบอุ่น โดยปกติ ตัวเมียมักจะกินเลือดเป็นอาหาร ส่วนตัวผู้มักจะกินน้ำหวานในดอกไม้ ยุงยังเป็นแมลงที่เป็นพาหะแพร่เชื้อโรคอีกด้วย เช่น ไข้เลือดออก ยุงทั่วโลกมีอยู่ประมาณ 3,450 ชนิด แต่พบในประเทศไทยประมาณ 412 ชนิด แต่ที่คุ้นเคยกันดี คือ ยุงก้นปล่อง (Anopheles) และยุงลาย (Aedes)

เมื่อยุงดูดเลือดเหยื่อ ยุงจะปล่อยน้ำลายซึ่งมีโปรตีนบางอย่างออกมาด้วย และน้ำลายของยุงยังอยู่ในรอยเจาะ เป็นตัวการทำให้ผิวหนังหลั่งสารฮิสตามีน (histamine) ออกมา ฮิสตามีนจะกระตุ้นเส้นใยประสาทให้ส่งสัญญาณไปที่สมองแล้วทำให้เกิดอาการคัน และโปรตีนในน้ำลายของยุงยังไปกระตุ้นการตอบสนองของภูมิคุ้มกันอีกด้วย ทำให้บริเวณที่โดนกัด (weal) จะเกิดการบวมแดง แม้ว่าในที่สุดแล้วการบวมจะหายไป แต่อาการคันยังคงอยู่จนกว่าภูมิคุ้มกันจะทำให้โปรตีนนั้นสลายไป


 • ยุงลาย.jpg
  ยุงลาย Aedes aegypti รูปลักษณ์ ตัวเต็มวัยมีสีดำเเละมีรอยสีขาว เวลาตัวอ่อนพักผ่อนมันจะทำมุม 45 องศากับผิวน้ำ ไข่มีสีดำเเละมีลักษณะเหมือนลูกรักบี้ วงจรชีวิต จากไข่ถึงระยะตัวเต็มวั...

 • Anopheles quadriannulatus.jpg
  ยุงก้นปล่อง Anopheles spp. รูปลักษณ์ ตัวเต็มวัย – มีสีซีดเเละมีจุดสีดำบนปีก มันจะยืนทำมุม 45 องศากับพื้นผิว เวลาตัวอ่อนพักผ่อนมันจะทำมุมขนานกับผิวน้ำ ไข่มีขนาดความยาว 1 มม. และมีท...

 • Culex tritaeniorhynchus.jpg
  ยุงรำคาญ (Culex Mosquito) Culex tritaeniorhynchus รูปลักษณ์ ตัวเต็มวัยส่วนที่อยู่ระหว่างหัวเเละช่ิองท้อง,ขา,เเละเส้นลายบนปีกจะปกคลุม ด้วยเกล็ดสีน้ำตาล พวกมันมีสีที่ซีดและที่ปลายขอ...

 • เป็นเนื้อหาของบทความหรือสินค้าโดยละเอียดกรุณาใส่ข้อความ …

 • การจัดการยุง 1. การจัดการแหล่งเพาะพันธุ์ ขั้นตอนการดำเนินการเริ่มจากการสำรวจแหล่งเพาะพันธุ์ ความชุกชุมของลูกน้ำและตัวยุงเพื่อ วางแผนจัดการควบคุม ภายหลังการปฏิบัติงานต้องมีการประเมิ...
Visitors: 293,697