เกี่ยวกับเราบริษัท กรีน อะโกรซายน์ จำกัด

 กรีน อะโกรซายน์ เปิดดำเนินกิจการครั้งแรกเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2545 โดย ดร.ชัยวัฒน์ จันทร์พิทักษ์
เป็นผู้ก่อตั้ง กรีน อะโกรซายน์ ด้วยประสบการณ์ยาวนานในอุตสาหกรรมกำจัดแมลงมานานกว่า 20 ปี

กรีน อะโกรซายน์ ดำเนินธุรกิจจำหน่ายเครื่องมืออุปกรณ์และเคมีภัณฑ์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมกำจัดปลวก แมลง และสัตว์พาหะ
ให้กับนักกำจัดแมลงมืออาชีพ ด้วยความมุ่งมั้นที่จะพัฒนาอุตสาหกรรรมกำจัดแมลง เราจึงได้คัดสรรนำเข้าเครื่องมืออุปกรณ์
และผลิตภัณฑ์จากบริษัทชั้นนำในทุกมุมโลกเข้ามาจำหน่วยให้กับลูกค้าของเรา เพราะเราเชื่อว่าการให้บริการควบคุมแมลง
ที่มีประสิทธิภาพเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยพัฒนาประเทศ จากทั้งหมดที่กล่าวมาขั้นต้นนำไปสู่ 2 แนวคิดหลักที่ กรีน อะโกรซายน์
ได้กำหนดขึ้น ประกอบด้วย “Do It Yourself” และ “Always understand your needs” สำหรับลูกค้าของเรา
ซึ่งหมายถึง ผลิตภัณฑ์ของ กรีน อะโกรซายน์ จะต้อง “สามารถใช้งานได้ง่ายด้วยตัวเอง” และ “การคัดสรรผลิตภัณฑ์มาจำหน่าย
จะต้องเข้าใจทุกความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริงก่อนทุกครั้ง”

นอกจากผลิตภัณฑ์ที่นำเข้าจากต่างประเทศ กรีน อะโกรซายน์ ยังได้มีการสั่งผลิตสินค้าจากโรงงาน
ที่มีมาตรฐานภายใต้การควบคุมคุณภาพของเราอีกหลายรายการ ซึ่งเราเรียกผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้ว่า “GREEN PRODUCT”
ซึ่งประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์เจลกำจัดแมลงสาบ Green EVO, ผลิตภัณฑ์กาว Green SMART, 
ผลิตภัณฑ์ควบคุมนก Green Bird Control และ ผลิตภัณฑ์เครื่องดักแมลง Sandee Product
เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าพันธกิจของ กรีน อะโกรซายน์

พันธกิจหลักของเรา คือ การเป็นส่วนหนึ่งในการรับใช้ลูกค้าของเราด้วยเครื่องมืออุปกรณ์
และเคมีภัณฑ์ เพื่อทำให้ลูกค้าของเราสามารถปฎิบัติงานได้อย่างมืออาชีพ
ส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพสูงในการควบคุมแมลง
ปัจจุบันลูกค้าของเรามาจากอุตสาหกรรมที่มีความแตกต่างกัน
ด้วยเหตุนี้ทีมงานที่มีประสบการณ์ในการควบคุมแมลงมาอย่างยาวนาน
จึงมีความเข้าใจอย่างแท้จริงว่าเราต้องให้ความรู้ในด้านวิชาการควบคู่ไปกับการจำหน่ายผลิตภัณฑ์
ซึ่งจากจุดนี้เองจึงทำให้ กรีน อะโกรซายน์ หันมาให้ความสำคัญกับการฝึกอบรมพัฒนาพนักงาน
อาทิเช่น ด้าน IPM เพื่อให้พนักงานสามารถที่จะช่วยลูกค้าในการแก้ไขปัญหาต่างๆได้อย่างดี
และนี้คือความแตกต่างของเรา ที่ส่งผลให้เราได้เข้าไปอยู่ในใจของลูกค้ามาอย่างยาวนานจนถึงปัจจุบัน
เพราะ เราให้คุณมากกว่าคำว่า สินค้าOUR CUSTOMER

Pest Control


Food IndustryFood PackagingHypermarket & Convenience Store


Pharmaceutical Factory & Hospital


Hotel + Restaurant & Convention Hall


Goverment

Visitors: 440,499