สมาคมฅนกำจัดแมลงไทย

หลักสูตร เก่งคน เก่งงาน เก่งคิด เพื่อพัฒนาธุรกิจทันยุคดิจิทัล
จัดโดย สมาคมฅนกำจัดแมลงไทย

วันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563
เวลา 12:00 น. – 18:15 น.
ณ โรงแรมทาวน์ อิน ทาวน์ ถนนศรีวรา แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร


แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 448,905