สถานีควบคุมยุง เวคโทธอร์ อิน2แคร์

ผลิตภัณฑ์สถานีควบคุมยุง เวคโทธอร์ อิน2แคร์

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในดักจับและกำจัดยุง
สารออกฤทธิ์ : ไพริพรอกซิเฟน
ขนาดบรรจุ : 1 แพ็ค : 1 สถานี 

...................................................................................................... 
*** สั่งซื้อจำนวนมากในราคาพิเศษ *** 
*** สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ***
 

Tel : 081-421-8517, 02-374-7118-9, 02-377-9580, 02-377-2488, 02-375-1995
Line ID : 0819056566

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 153,712