สถานีกับดักแมลงหวี่ผลไม้ เวคโทธอร์ วินิการ์

สถานีกับดักแมลงหวี่ผลไม้ เวคโทธอร์ วินิการ์

สถานีดักจัดแมลงผลไม้ ด้วยเหยื่อล่อ

ขนาดบรรจุ : 12 สถานี / แพ็ค

...................................................................................................... 
*** สั่งซื้อจำนวนมากในราคาพิเศษ ***
*** สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม *** 

Tel : 081-421-8517, 02-374-7118-9, 02-377-9580, 02-377-2488, 02-375-1995
Line ID : 0819056566

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 153,712