ผลิตภัณฑ์ควบคุมตัวเรือด ไบธอร์ ดูอ้อล แอ๊คชั่น อินเซ็คทิไซด์

ไบธอร์ ดูอ้อล แอ๊คชั่น อินเซ็คทิไซด์
Bithor Dual Action Insecticide

ผลิตภัณฑ์ควบคุม ตัวเรือด คงฤทธิ์ที่พื้นผิว
(อัตราผสม 100 มิลลิลิตร/น้ำ 10 ลิตร)
สารออกฤทธิ์ : ไบเฟนทริน 4.5% , อิมิดำโคลพริด 5.5%

ขนาดบรรจุ : 500 ซีซี / ขวด

...................................................................................................... 
*** สั่งซื้อจำนวนมากในราคาพิเศษ ***
*** สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม *** 

Tel : 081-421-8517, 02-374-7118-9, 02-377-9580, 02-377-2488, 02-375-1995
Line ID : 0819056566

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 153,712