ผลิตภัณฑ์ควบคุมปลวก แม็กซ์ธอร์ 100 วอเทอร์เบส เทอร์มิทิไซด์ แอนด์ อินเซ็คทิไซด์

แม็กซ์ธอร์ 100 วอเทอร์เบส เทอร์มิทิไซด์ แอนด์ อินเซ็คทิไซด
Maxxthor 100 Water-Based Termiticide and Insecticide 

สารเคมีป้องกันปลวก: ระยะก่อนก่อสร้าง (อัตราผสม 250 มิลลิลิตร /น ้ำ 100 ลิตร) 
สารออกฤทธิ์ : ไบเฟนทริน 10%

ขนาดบรรจุ 3 ขนาด ประกอบด้วย
1) บรรจุขวด 250 ซีซี
2) บรรจุขวด 500 ซีซี
3) บรรจุขวด 1 ลิตร

...................................................................................................... 
*** สั่งซื้อจำนวนมากในราคาพิเศษ *** 
*** สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม *** 

Tel : 081-421-8517, 02-374-7118-9, 02-377-9580, 02-377-2488, 02-375-1995
Line ID : 0819056566

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 153,712