แมลงวันขายาว TIPULA SP.

แมลงวันขายาว Tipula sp.

ชื่อสามัญ: Crane Fly
ชื่อวิทยาศาสตร์:Tipula sp.
Family:Tipulidae
Order:Diptera

ลักษณะรูปร่าง

ตัวเต็มวัยของแมลงวันขายาวมีลักษณะลำตัวใหญ่คล้ายยุง คือ มีขายาวเรียวและบาง ลำตัวผอมยาว  
มีสีดำปนเทา ลำตัวสามารถยาวได้ถึง 60 mm มีส่วนรยางค์ของปาก (maxillary palp)
มีขนาดยาวไล่เลี่ยกัน ลักษณะของปาก (Proboscis) มีปลายปากโค้งงอ ทำให้เจาะดูดเลือดกินเหมือนยุงทั่วไปไม่ได้
กินได้เพียงแต่น้ำหรือน้ำหวานเท่านั้น 

วงจรชีวิต 

ระยะไข่มีระยะเวลาประมาณ 2-3 วัน
ระยะตัวอ่อนมีระยะเวลา 5-7 วัน
ดักแด้มีระยะเวลา 1-2 วัน
และระยะตัวเต็มวัยตัวผู้อยู่ได้ 10-15 วัน 

 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 128,197