แมลงชีปะขาว HEPTAGENIA LONGICAUDA

แมลงชีปะขาว Heptagenia longicauda

ชื่อสามัญ:  Mayflies, Shadflies, Fishflies
ชื่อวิทยาศาสตร์:Heptagenia longicauda
Family: Heptageniidae
Order:Ephemeroptera

ลักษณะรูปร่าง

แมลงชีปะขาวจะมีลักษณะเฉพาะ คือ ระยะที่มีปีกจะมี 2 ระยะ คือ ตัวรองตัวเต็มวัย (subimago)
ในระยะนี้ปีกจะมีสีขุ่น ปกคลุมด้วยขนขนาดเล็ก กันน้ำได้
อวัยวะเพศยังเจริญไม่เต็มที่ จากนั้นจะลอกคราบอีกครั้งกลายเป็นตัวเต็มวัย ปีกใสเป็นเงา
อวัยวะเพศเจริญเต็มที่พร้อมที่จะผสมพันธุ์และวางไข่ จัดเป็นแมลงที่มีวิวัฒนการต่ำสุดในบรรดาแมลงมีปีกทั้งหมด 

วงจรชีวิต

ระยะไข่มีระยะเวลาประมาณ 3-4 ชั่วโมง ก็จะฟักออกมาเป็นตัวอ่อน
ระยะตัวอ่อนมีระยะเวลา 3-4 สัปดาห์ หรือนานสุด 1-2 ปี
ตัวเต็มวัยของแมลงชีปะขาวมีอายุสั้น คือมีอายุประมาณ 1-2 ชั่วโมง จนถึง 14 วัน

 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 128,196