มวนเทาขาลาย PEREGRINATOR BIANNULIPES

มวนเทาขาลาย Peregrinator biannulipes

ชื่อวิทยาศาสตร์: Peregrinator biannulipes
Family: Anthocoridae
Order: Hemiptera

ลักษณะรูปร่าง

ตัวเต็มวัยของมวนเทาขาลาย สีน้ำตาลอมเหลือง ปลายปีกคู่แรกสีดำ
ลำตัวปกคลุมด้วยขนยาว ตัวอ่อนและตัวเต็มวัย ชอบอาศัยหลบซ่อนบริเวณที่มีฝุ่นปกคลุม
บางครั้งมีฝุ่นคลุมตัวตลอด มวนชนิดนี้เป็นตัวห้ำทั้งในระยะตัวอ่อนและตัวเต็มวัย
ขนาดของลำตัวอยู่ที่ 6.0 – 7.0 mm. ลักษณะหนวดเป็นแบบเส้นด้าย (filiform)
มีปากแบบเจาะดูด (piercing-sucking  type) 

วงจรชีวิต

ระยะไข่ (egg) ตัวอ่อน (Nymph) และตัวเต็มวัย (adult) ตัวเต็มวัยของมวนไซโลคอรีสะ
เพศเมียวางไข่173-382ฟอง  
ระยะไข่มีระยะเวลาประมาณ 7-11 วัน
ระยะตัวอ่อนมีระยะเวลา 24-62 วัน
และระยะตัวเต็มวัยมีชีวิตอยู่ได้ 83-254 วัน ก็จะตาย
วงจรชีวิตอยู่ที่เวลาประมาณ 130 วัน 

 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 128,199