มวนตาโต CARDIASTETHUS PYGMAEUS

มวนตาโต Cardiastethus pygmaeus 

ชื่อวิทยาศาสตร์: Cardiastethus pygmaeus P.
Family: Anthocoridae
Order: Hemiptera

ลักษณะรูปร่าง

มวนในวงศ์ Anthocoridae มีไม่กี่ตัวที่เป็นมวนตัวห้ำ ตัวเต็มวัยของมวนตาโตมีลำตัวสีเหลืองอมน้ำตาล
ลำตัวมีความยาวประมาณ 1.5-1.8 mm. ส่วนหัวเรียวเล็กกว่าส่วนท้อง
แต่ความกว้างของส่วนอกเท่ากับส่วนท้อง
ปลายปีกขาวในเป็นรูปครึ่งวงกลม ตารวม (compound eyes) มีขนาดใหญ่ 

วงจรชีวิต

ระยะไข่ (egg) ตัวอ่อน (Nymph) และตัวเต็มวัย (adult)
ระยะไข่มีระยะเวลาประมาณ 12-14 วัน
ระยะตัวอ่อนมีระยะเวลา 44-67 วัน
และระยะตัวเต็มวัยมีชีวิตอยู่ได้ 54-103 วัน  
วงจรชีวิตอยู่ที่เวลาประมาณ 2 เดือน

 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 128,201