มวนดำก้นลาย AMPHIBOLUS VENATOR

มวนดำก้นลาย Amphibolus venator

ชื่อวิทยาศาสตร์: Amphibolus venator
Family:Reduvidae
Order: Hemiptera

ลักษณะรูปร่าง

ตัวเต็มวัยของมวนดำก้นลาย  มีลักษณะเด่นคือส่วนหัวตรงด้านหลังตารวมมีขนาดยาว
ปากแทงดูดสั้นและโค้งงอ มวนตัวห้ำเหล่านี้ส่วนใหญ่จะดูดกินน้ำเลี้ยงแมลงศัตรูในโรงเก็บ
มวนดำก้นลายมีลำตัวสีดำเป็นมันแวววาว ขนดลำตัวยาวประมาณ 10.0 mm.
ส่วนหัว หนวด ขา และอก มีสีดำ ลักษณะหนวดเป็นแบบเส้นด้าย (filiform)
มีปากแบบเจาะดูด (piercing-sucking  type)

วงจรชีวิต

ด้วย ระยะไข่ (egg) ตัวอ่อน (Nymph) และตัวเต็มวัย (adult)
ตัวเมียวางไข่ประมาณ 2-3 ฟอง เป็นกลุ่มๆ  
ระยะไข่มีระยะเวลาประมาณ 8-9 วัน
ระยะตัวอ่อนลอกคราบ5-6 ครั้ง
มีระยะเวลา 75-78 วัน และระยะตัวเต็มวัยมีชีวิตอยู่ได้เฉลี่ย 269 วัน ก็จะตาย
วงจรชีวิตอยู่ที่เวลาประมาณ 3 เดือน

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 128,198