มวนจอพพิคัส JOPPEICUS PARADOXUS PUTON

มวนจอพพิคัส Joppeicus paradoxus Puton

ชื่อวิทยาศาสตร์: Joppeicus paradoxus Puton
Family: Joppeicidae
Order: Hemiptera

ลักษณะรูปร่าง

มวนในวงศ์ Joppeicidae มีขนาดเล็ก ลักษณะเด่นของแมลงในวงศ์นี้
คือ มีลายเส้น R+M (radius+media)บนโคนปีกคู่หน้าเป้นสันนูนมองเห็นชัดเจน
ตัวเต็มวัยมีลำตัวสีเหลืองอมน้ำตาล
ปลายปีกสีขาวใสรูปไข่ ส่วนหัวจะเรียวเล็ก ความกว้างส่วนอกเล็กกว่าส่วนท้อง มี
ลำตัวมีความยาว 3.0 mm. 

วงจรชีวิต

ระยะไข่ (egg) ตัวอ่อน (Nymph) และตัวเต็มวัย (adult)
ระยะไข่มีระยะเวลาประมาณ 12-14 วัน
ระยะตัวอ่อนมีระยะเวลา 44-67 วัน
และระยะตัวเต็มวัยมีชีวิตอยู่ได้ 54-103 วัน  
วงจรชีวิตอยู่ที่เวลาประมาณ 2 เดือน

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 128,200