มวนกินมด VESBIUS PURPUREUS (THUNBERG)

มวนกินมด Vesbius purpureus 

ชื่อสามัญ: Red Assassin Bug
ชื่อวิทยาศาสตร์: Vesbius purpureus (T.)
Family:Reduvidae
Order: Hemiptera

ลักษณะรูปร่าง

ตัวเต็มวัยของมวนกินมด มีลักษณะ ลำตัวสีแดงสดใส ส่วนหัว หนวด ขา
และปลายปีกคู่หน้าสีดำมันวาว ขนาดของลำตัวอยู่ที่ 8.0 – 9.0 mm.
ลักษณะหนวดเป็นแบบเส้นด้าย (filiform) มีปากแบบเจาะดูด (piercing-sucking  type) 

วงจรชีวิต

ระยะไข่ (egg) ตัวอ่อน (Nymph) และตัวเต็มวัย (adult)
ระยะไข่มีระยะเวลาประมาณ 12-14 วัน
ระยะตัวอ่อนมีระยะเวลา 15-40 วัน
และระยะตัวเต็มวัยมีชีวิตอยู่ได้ 54-103 วัน ก็จะตาย
วงจรชีวิตอยู่ที่เวลาประมาณ 2 เดือน

 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 128,196