แตนเบียนไข่ไตรโคแกรมม่า

แตนเบียนไข่ไตรโคแกรมม่า

ชื่อสามัญ: Trichogramma Wasp
ชื่อวิทยาศาสตร์: Trichogramma confusum
Family: Trichogrammatidae
Order:Hymenoptera

ลักษณะรูปร่าง

แตนเบียนไตรโครแกรมม่า มีลำตัวขนาดเล็กประมาณ 0.3 - 0.4 มิลลิเมตร
ลำตัวสีน้ำตาลเหลือง มีตาสีแดง  
ส่วนท้องด้านบนมีลายสีน้ำตาลพาดสลับเหลือง
เพศเมีย มีอวัยวะวางไข่ (ovipositor) ยื่นยาว
ลักษณะหนวดเป็นแบบกระบอง (clavate)
ในเพศผู้ ส่วนปลายหนวดมีเส้นขนยาวและมีปริมาณมากกว่าเพศเมีย
ลักษณะของปีกมีลักษณะเป็นแบบใส (membrane) มี 2 คู่  
มีปากแบบกัดกิน  (chewing  type)

วงจรชีวิต

ระยะไข่ (egg) ตัวอ่อน (larva) ดักแด้(pupa) และตัวเต็มวัย (adult)
วางไข่ได้สูงสุดประมาณ 100 ฟอง
ไข่มีระยะเวลาประมาณ 1-2 วัน จากนั้นจึงกลายเป็นระยะตัวอ่อน 
ระยะตัวอ่อนอยู่ที่ 3-5 วัน
ระยะดักแด้มีระยะเวลาอยู่ที่  2 วัน  
ตัวเต็มวัยอยู่ได้ 5-7 วัน 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 128,196