ต่อหัวเสือ

ต่อหัวเสือ

ชื่อสามัญ: Paper Wasps
ชื่อวิทยาศาสตร์: Vespa affinis (Linnaeus), Vespa tropica
Family: Vespidae
Order:
Hymenoptera

ลักษณะรูปร่าง

ตัวเต็มวัยกษณะของลำตัวมี สีดำ ปีกสีน้ำตาล ท้องมีแถบสีส้มปนเหลือง คล้ายๆลายเสือ ซึ่งต่อลายเสือ Vespa affinis
จะมีลักษณะคล้ายกับVespa tropica แตกต่างกันที่ลายตรงบริเวณส่วนท้อง V. affinis  จะมี ลายสีส้มดำ ส่วน V. tropica  
มีลายดำสลับส้มต่อหัวเสือมีขนาดลำตัวยาว 3.00-3.50 cm.
ลักษณะหนวดเป็นแบบหักข้อศอก (geniculate)
ต่อหัวเสือมีเหล็กใน (sting) ซึ่งจะซ่อนอยู่ตรงปลายสุดของลำตัว 

วงจรชีวิต

ระยะไข่ (egg) ตัวอ่อน (larva) ดักแด้(pupa) และตัวเต็มวัย (adult)
ไข่มีระยะเวลาประมาณ 8-10 วัน จากนั้นจึงกลายเป็นระยะตัวอ่อน 
ระยะตัวอ่อนจะพัฒนาทั้งหมด  4 ระยะ  
โดยเฉลี่ยระยะตัวอ่อนอยู่ที่ 6-12 วัน ก่อนที่จะเป็นดักแด้  
ระยะดักแด้มีระยะเวลาอยู่ที่  9-16 วัน  
ตัวเต็มวัยอยู่ได้ 30-180 วัน
ระยะเวลาจากไข่จนถึงตัวเต็มวัยใช้เวลา 30-40 วัน

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 128,199