ด้วงก้นกระดกสีแดงดำ

ด้วงก้นกระดกสีแดงดำ

ชื่อสามัญ: Rove Beetle
ชื่อวิทยาศาสตร์: Paederus fuscipes
Family: Staphylinidae
Order:Coleoptera

ลักษณะรูปร่าง

ตัวเต็มวัยของด้วงก้นกระดกสีแดงดำ มีลำตัวยาว ลำตัวมีสีส้มสลับดำ
บริเวณส่วนหัว ปีกและท้องปล้องสุดท้ายมีสีดำ
บริเวณส่วนอก (thorax)และท้อง(abdomen)ปล้องที่1-4 มีสีส้ม มีลำตัวยาว 6.5-7.0 mm.
ลักษณะหนวดเป็นแบบเส้นด้าย (filiform) มี 11 ปล้อง
บริเวณโคนหนวดเป็นสีส้มอ่อนและไล่ไปจนถึงปลายหนวดมีสีเข้มขึ้นจนถึงน้ำตาล
มีปากแบบกัดกิน (chewing type) 

วงจรชีวิต

ระยะไข่ (egg) ตัวอ่อน (larva) ดักแด้(pupa) และตัวเต็มวัย (adult)ตัวเมียวางไข่ประมาณ 50-100 ฟอง  
ในระยะไข่ใช้เวลาประมาณ 3-9 วัน
ระยะตัวอ่อนใช้เวลาประมาณ 4-36 วัน
ระยะดักแด้ใช้เวลาประมาณ 3-12 วัน
และระยะตัวเต็มวัยอยู่ได้ประมาณ 3-5 สัปดาห์
วงจรชีวิตประมาณ 22-50 วัน

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 128,196