แตนเบียนด้วง THEOCOLAX ELEGANS

แตนเบียนด้วง

ชื่อวิทยาศาสตร์: Theocolax elegans (w.)
ชื่อเดิม:Choetospila elegans
Family:Pteromalidae
Order:Hymenoptera

แตนเบียนด้วง มีลำตัวสีน้ำตาลแดง มีแถบพาดสีดำ ลำตัวมีความยาวประมาณ 1.0-2.1 mm. ปีกคู่หน้ามีขนแข็งสีดำตรงกลางปีก มี  petiole และ ovipositor สั้น บาครั้งไม่มี่ปีก เป็นแตนเบียนที่อาศัยภายนอกของหนอนด้วงที่ทำลายเมล็ด แตน 1 ตัว ทำลายหนอน 1 ตัว 

วงจรชีวิต แตนเบียนด้วง

  • วางไข่ได้สูงสุดประมาณ 100 ฟอง 
  • ไข่มีระยะเวลาประมาณ 1-2 วัน จากนั้นจึงกลายเป็นระยะตัวอ่อน  
  • ระยะตัวอ่อนอยู่ที่ 4-5 วัน 
  • ระยะดักแด้มีระยะเวลาอยู่ที่  10-11 วัน  
  • ตัวเต็มวัยอยู่ได้ 6-7 วัน

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 128,200