แตนเบียนดำใหญ่ PROCONURA CARYOBORI

แตนเบียนดำใหญ่

ชื่อวิทยาศาสตร์: Proconura caryobori (Hanna)
ชื่อเดิม:Euchalcidia caryobori
Family:Chalcididae
Order:Hymenoptera

แตนเบียนดำใหญ่ มีลักษณะโดยทั่วไปคล้าย Proconura minusa มาก ต่างกันที่มีขนาดใหญ่กว่า ขนาดลำตัวประมาณ 2.1-3.7  mm ลำตัวมีสีดำ ปีกคู่หน้าไม่มีเซลล์ และเส้นขอบปีกไม่แตะขอบปีกคู่หน้า โคนขาหลังมีขนาดใหญ่ 

วงจรชีวิต แตนเบียนดำใหญ่

  • วางไข่ได้สูงสุดประมาณ 8 ฟอง 
  • ไข่มีระยะเวลาประมาณ 1-2 วัน จากนั้นจึงกลายเป็นระยะตัวอ่อน  
  • ระยะตัวอ่อนอยู่ที่ 4-5 วัน 
  • ระยะดักแด้มีระยะเวลาอยู่ที่  10-11 วัน  
  • ตัวเต็มวัยอยู่ได้ 6-7 วัน

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 128,198