แตนเบียนมอด ANISOPTEROMALUS CALANDRAE (HOWAED)

แตนเบียนมอด

ชื่อวิทยาศาสตร์: Anisopteromalus calandrae
ชื่อเดิม:Pteromalus calandrae
Family:Pteromalidae
Order:Hymenoptera

แตนเบียนมอด มีลักษณะโดยทั่วไปคล้าย Lariophagus distinguendus  คือ มีลำตัวสีเข้มสีน้ำเงินดำ เป็นมันวาว ปีกคู่หน้าไม่มีขน ไม่มีแถบสีน้ำตาล ต่างกันที่โคนขา (femur) มีสีน้ำตาลหรือดำ ลำตัวมีความยาวประมาณ 1.0-2.8 mm

วงจรชีวิต แตนเบียนมอด

  • วางไข่ได้สูงสุดประมาณ 100 ฟอง 
  • ไข่มีระยะเวลาประมาณ 1-2 วัน จากนั้นจึงกลายเป็นระยะตัวอ่อน  
  • ระยะตัวอ่อนอยู่ที่ 4-5 วัน 
  • ระยะดักแด้มีระยะเวลาอยู่ที่  10-11 วัน  
  • ตัวเต็มวัยอยู่ได้ 6-7 วัน

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 128,199