แตนเบียนอะซิโคเดส ASECODES HISPINARUM BOUCEK

แตนเบียนอะซิโคเดส

ชื่อสามัญ: Tetrastichus  Wasp
ชื่อวิทยาศาสตร์: Asecodes hispinarum Boucek
Family:Chalcididae
Order:Hymenoptera

แตนเบียนอะซิโคเดส เป็นแตนเบียนขนาดเล็ก ลำตัวยาวประมาณ 0.5-0.7 มิลลิเมตร เพศเมียมีขนาดใหญ่กว่าเพศผู้เล็กน้อย กระเปาะท้องมีลักษณะยาวและป้อม ที่ปลายส่วนท้องของเพศเมียมีอวัยวะวางไข่ (ovipositor)  มีลักษณะคล้ายเข็มเล็กๆ ยาวเรียวซ่อนอยู่ใต้ท้อง

วงจรชีวิต แตนเบียนอะซิโคเดส

  • ไข่มีระยะเวลาประมาณ 1-2 วัน จากนั้นจึงกลายเป็นระยะตัวอ่อน  
  • ระยะตัวอ่อนอยู่ที่ 5-7 วัน 
  • ระยะดักแด้มีระยะเวลาอยู่ที่  5-6 วัน  
  • ตัวเต็มวัยอยู่ได้ 6-7 วัน 
  • วงจรชีวิตตั้งแต่ไข่จนถึงตัวเต็มวัยประมาณ 17-21  วัน

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 128,197