มวนดูดไข่ CHINESE BLACK MIRID

มวนดูดไข่

ชื่อสามัญ: Chinese black mirid
ชื่อวิทยาศาสตร์: Tytthus chinensis
Family: Miridae
Order:hemiptera

มวนดูดไข่ มีลักษณะคล้ายกับมวนเขียวดูดไข่แต่ลำตัวมีลักษณะเป็นรูปไข่ยาวสีน้ำตาลอ่อน  หัวและอกสีดำ ด้านบนของส่วนอกมีลวดลายสีน้ำตาล ขนาดของลำตัวยาวประมาณ 2.5 mm. ลักษณะหนวดเป็นแบบเส้นด้าย (filiform) มีลักษณะยาว มี 4 ปล้อง 

วงจรชีวิต มวนดูดไข่

  • ระยะไข่มีระยะเวลาประมาณ 4-7 วัน 
  • ระยะตัวอ่อนมีระยะเวลา 14 วัน 
  • ระยะตัวเต็มวัยมีชีวิตอยู่ได้ 10-20 วัน
  • วงจรชีวิตตั้งแต่ไข่จนถึงตัวเต็มวัย 2-3 สัปดาห์ 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 128,199