เพลี้ยจักจั่นมันฝรั่ง POTATO LEAFHOPPER

เพลี้ยจักจั่นมันฝรั่ง  Potato leafhopper

ชื่อสามัญ: potato leafhopper
ชื่อวิทยาศาสตร์: Empoasca fabae
Family: cicadellidae
Order:hemiptera 

เพลี้ยจักจั่นมันฝรั่ง มีลำตัวเล็กสีเขียวอ่อนปนสีรุ้ง บน pronotum มีจุดสีขาว 6-8 จุด และมีลักษณะเด่น คือ มีเครื่องหมายรูปตัว H สีขาวอยู่ระหว่างหัวและฐานปีก ขนาดความยาวลำตัวประมาณ 3.0-3.3 mm ตามีสีแดง ตัวเต็มวัยและ nymphs สามารถกระโดดได้ 

วงจรชีวิต ของ เพลี้ยจักจั่นมันฝรั่ง 

เพลี้ยจักจั่นมีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างแบบ incomplete metamorphosis ซึ่งจะประกอบไปด้วย ระยะไข่ (egg) ตัวอ่อน (Nymph) และตัวเต็มวัย (adult)
ระยะไข่มีระยะเวลาประมาณ 7-10 วัน
ระยะตัวอ่อนมีระยะเวลา 11 - 19วัน ลอกคราบ 4 ครั้ง
ระยะตัวเต็มวัยมีระยะเวลาประมาณ 2 สัปดาห์
วงจรชีวิตประมาณเฉลี่ย ประมาณ  1 เดือน

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 128,197