แมลงหวี่ตา/แมลงวันตา ORIENTAL EYE FLIES

แมลงหวี่ตา/แมลงวันตา Oriental Eye Flies

ชื่อสามัญ :Oriental Eye Flies,eye gnats, eye flies
ชื่อวิทยาศาสตร์: Siphunculina funicola (M.)
Family: Chloropidae
Order:Diptera

แมลงหวี่ตามีลักษณะลำตัวเล็ก สีเหลืองหรือสีดำ ลำตัวเงาแวววาว บินได้รวดเร็วชอบอยู่เป็นกลุ่ม ตัวเต็มวัยยาวประมาณ 1.0-4.0 mm. ลักษณะหนวดเป็นแบบ (aristate) ลักษณะปีกมี 1 คู่


วงจรชีวิต ของ แมลงหวี่ตา/แมลงวันตา

แมลงวันหวี่ตา มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างแบบสมบูรณ์ (complete metamorphosis) ซึ่งจะประกอบไปด้วย ระยะไข่ (egg) ตัวอ่อน (larva) ดักแด้(pupa) และตัวเต็มวัย (adult)
เพศเมียวางไข่ 30-100 ฟอง
ระยะไข่มีระยะเวลาประมาณ 1-2 วัน
ระยะตัวอ่อนมีระยะเวลา 4 วัน
ดักแด้มีระยะเวลา 4
ระยะตัวเต็มวัยประมาณ 21-28 วัน
วงจรชีวิตประมาณ 2-3 สัปดาห์

 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 128,197