ไรตัวห้ำ

ไรตัวห้ำ

ชื่อวิทยาศาสตร์ Amblyseius longispinosus

รูปร่างลักษณะ ไรเป็นสัตว์ที่มีขนาดเล็ก ใกล้เคียงกับไรแมงมุม ศัตรูพืชทั่วๆ ไป แต่ผนังลำตัวมันวาวกว่ามีสีส้ม หรือ สีแดงสด ตัวอ่อนมีสีขาวใส ลักษณะเด่นของไรตัวห้า คือทั้งตัวอ่อนและตัวเต็มวัยเคลื่อนที่ได้รวดเร็วเพื่อ หาเหยื่อ เมื่อไรตัวห้าอยู่ปะปนกับไรศัตรูพืชอื่นๆ จะสังเกตได้ง่ายคือ ลักษณะของลำตัวจะมันวาวและ เคลื่อนที่ไปมาอย่างรวดเร็ว

วงจรชีวิต วงจรชีวิตของไรตัวห้ำจากไข่เป็นตัวเต็มวัยใช้ระยะเวลาสั้นๆ เพียง 3-8 วันไรตัวห้ำ 1 ตัว สามารถดูดกินไข่ของศัตรูพืชได้มากถึงวันละ 80 ฟอง กินตัวอ่อนได้วันละ 12-13 ตัว สามารถเจริญเติบโตและเพิ่มจำนวนประชากรได้อย่างรวดเร็ว โดยวางไข่ได้วันละ 3-4 ฟอง ตัวเต็มวัยมีอายุประมาณ 15 วัน

ระยะที่ใช้ควบคุมศัตรูพืช ตัวอ่อน – ตัวเต็มวัย

อัตราการใช้ ปล่อยในอัตรา 20,000 – 40,000 ตัว ต่อไร่

การใช้ประโยชน์ สามารถใช้ควบคุมไรแดงสองจุด เพลี้ยไฟ เพลี้ยอ่อน และแมลงที่มีขนาดเล็กทุกชนิด

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 128,196