แมลงหางหนีบ

แมลงหางหนีบ

ชื่อวิทยาศาสตร์ Eborella sp., Proreus sp.

รูปร่างลักษณะ เป็นแมลงตัวห้ำ ลำตัวมีสีน้ำตาลจนถึงดำ ปีกสีเหลือง แพนหางสีน้ำตาลปนดำ ลำตัวยาว 1 – 1.5 เซนติเมตร
โดยทั่วไปเพศเมียจะมีขนาดใหญ่กว่าเพศผู้ ปีกคู่หน้า คลุมส่วนท้องไม่มิด ตัวเต็มวัยมีอายุประมาณ 3 เดือน มักอาศัยอยู่ในกองซากพืชที่มีความชื้น ตัวเมียจะวางไข่ เป็นกลุ่มๆ ละ 10 – 50 ฟอง ระยะไข่ประมาณ 5 วัน ไข่มีสี ขาวนวล และจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองและน้ำตาลเมื่อใกล้จะ ฟักออกมาเป็นตัว

ระยะที่ใช้ควบคุมศัตรูพืช ตัวอ่อน – ตัวเต็มวัย

อัตราการใช้
1. ปล่อยแมลงหางหนีบ อัตรา 100 ตัวต่อไร่
2. หากพบศัตรูพืชระบาดมาก ปล่อยแมลงหางหนีบ อัตรา 1,000 ตัวต่อไร่

การใช้ประโยชน์ แมลงหางหนีบเป็นตัวห้ำที่ใช้ควบคุมแมลงศัตรูพืชได้หลายชนิด เช่น หนอนเจาะ ลำต้นข้าวโพด หนอนกระทู้ข้าวโพด หนอนเจาะสมอฝ้าย หนอนกออ้อย หนอนกอข้าว แมลงดำหนามมะพร้าว เพลี้ยอ่อน เพลี้ยหอย แมลงหวี่ชาว ไข่และหนอนของด้วงกุหลาบ เป็นต้น

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 120,734