แมลงวันตาโต

แมลงวันตาโต

ชื่อวิทยาศาสตร์ Pipunculus sp.

รูปร่างลักษณะ แมลงวันตาโตตัวเต็มวัยสีดำยาวประมาณ 3 มิลลิเมตร ตาโตตารวมสีแดงขนาดใหญ่เกือบเท่าส่วนหัว อกด้านหลัง และท้องเป็นมันวาวสีดำเหลือบทอง เป็นตัวเบียน ของ ตัวอ่อนเพลี้ยจักจั่นสีเขียวโดยเพศเมียวางไข่ในส่วนท้อง ของเพลี้ยจักจั่นสีเขียวตัวหนอนแมลงวันจะเจริญเติบโต ภายในเพลี้ยจักจั่นสีเขียวแต่จะออกมาเข้าดักแด้ภายนอก ตัวเพลี้ยจักจั่นสีเขียว

ระยะที่ใช้ควบคุมศัตรูพืช  ตัวอ่อน

การใช้ประโยชน์ แมลงวันตาโตเป็นตัวเบียน ใช้ควบคุมแมลงศัตรูพืช เช่น เพลี้ยจักจั่นสีเขียว และ เพลี้ยจักจั่นมะม่วง

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 128,199