แมลงวันก้นขน

แมลงวันก้นขน

ชื่อวิทยาศาสตร์ Argyrophylax nigrotibialis

รูปร่างลักษณะ แมลงวันก้นลำตัวขนาดยาวประมาณ 5 - 6 มิลลิเมตร ตารวมมีขนาดใหญ่ สีน้ำตาลแดง อก และท้องมีขนทั้งสั้นและยาว ปีกใสท้องปล้องสุดท้าย มีขนสีดำยื่นออกมา ขาทั้ง 3 คู่มีสีดำเพศเมียวางไข่ บนตัวหนอนกระทู้หนอนแมลงวันก้นขน มีลักษณะใส หรือสีครีม เมื่อหนอนฟักเป็นตัวจะเจาะกินอยู่ภายใน ตัวหนอนกระทู้และเจาะผนังตัวหนอนออกมาเข้าดักแด้ภายนอก ดักแด้ของแมลงวันก้นขนมีสีน้ำตาลแดงบางครั้งซากหนอนกระทู้กล้าข้าว 1 ตัว จะพบดักแด้ของแมลงวันก้นขนถึง 3 ดักแด้

ระยะที่ใช้ควบคุมศัตรูพืช ตัวอ่อน

การใช้ประโยชน์ แมลงวันก้นขนใช้ควบคุมแมลงศัตรูข้าวและแมลงศัตรูพืชได้หลายชนิด เช่น หนอนกระทู้กล้าข้าว หนอนกระทู้คอรวง และหนอนกัดกินใบ

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 128,198