แมลงปอ

แมลงปอ

ชื่อวิทยาศาสตร์
แมลงปอเข็ม Agriocnemis pygmaea Rambur Agriocnemis femine femine (Brauer)
แมลงปอบ้าน Neurothemis tullia tullia (Drury)

รูปร่างลักษณะ เป็นแมลงมี 4 ปีก กินแมลงชนิดอื่นเป็นอาหาร หรือเรียกว่า “นักล่าแห่งเวหา” บินได้สูงและไกล จัดเป็นตัวห้ำทั้งตัวอ่อนและตัวเต็มวัย ตัวอ่อนที่อยู่ ในน้ำจับเหยื่อที่เป็นแมลงหรือสัตว์น้ำที่มีขนาดเล็ก เป็นอาหาร ตัวเต็มวัยกินแมลงและแมลงศัตรูพืช เป็นอาหาร

ระยะที่ใช้ควบคุมศัตรูพืช
ตัวอ่อน – ตัวเต็มวัย 

การใช้ประโยชน์ แมลงปอมีความสำคัญต่อระบบนิเวศ ใช้ควบคุมแมลงศัตรูพืชหลายชนิด เช่น เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล หนอนชนิดต่างๆ และแมลงที่สร้างความรำคาญหรือเป็นพาหะ นำโรคมาสู่คน เช่น ยุง ริ้น แมลงหวี่ แมลงวัน เป็นต้น

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 128,197