แมลงช้างปีกใส

แมลงช้างปีกใส

ชื่อวิทยาศาสตร์ Plesiochrysa ramburi, Malada basalis

รูปร่างลักษณะ แมลงช้างปีกใสเป็นแมลงศัตรูธรรมชาติ มีการ เจริญเติบโตเป็น 4 ระยะ ได้แก่ ระยะไข่ 3 – 5 วัน วางไข่เป็นกลุ่ม ไข่รูปร่างรีสีเขียวอ่อนติดอยู่ที่ปลายก้าน ระยะตัวอ่อน 12 - 14 วัน ลำตัวมีสีน้ำตาลอ่อน ยาว ประมาณ 0.8 – 1 เซนติเมตร เป็นระยะที่ใช้ควบคุม แมลงศัตรูพืช ระยะดักแด้ 7 - 10 วันดักแด้มีรูปร่างกลมสีขาวปนเทา และตัวเต็มวัยสีเขียวอ่อน มีอายุประมาณ 30 วัน กินน้ำหวานจาก เกสรดอกไม้ ลำตัวยาวประมาณ 1 – 1.8 เซนติเมตร

ระยะที่ใช้ควบคุมศัตรูพืช ตัวอ่อน

การใช้ประโยชน์ แมลงช้างปีกใสเป็นแมลงตัวห้ำสามารถทำลายศัตรูพืชได้หลายชนิด เช่น เพลี้ยอ่อน ไรแดง แมลงหวี่ขาว เพลี้ยหอย เพลี้ยแป้ง หนอนต่าง ๆ และไข่ของแมลงหลายชนิด ในธรรมชาติ

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 128,198