แมงมุมสุนัขป่า

แมงมุมสุนัขป่า

ชื่อวิทยาศาสตร์ Lycosa pseudoannulata (Bosenberg et Stand)

รูปร่างลักษณะ เป็นสัตว์มี 8 ขา ดำรงชีวิตด้วยการกินแมลง เป็นอาหาร เป็นตัวห้ำที่สำคัญในระบบนิเวศในประเทศไทยมีแมงมุมหลายสิบชนิด แต่ละชนิด มีขนาดแตกต่างกันตั้งแต่ 6 – 19 มิลลิเมตร เพศเมีย ตัวใหญ่กว่าเพศผู้ แมงมุมมี 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ ไม่ชักใย มักจะมีความว่องไวกว่า กลุ่มที่ชักใย สำหรับ ดักจับแมลง

ระยะที่ใช้ควบคุมศัตรูพืช ตัวอ่อน – ตัวเต็มวัย 

การใช้ประโยชน์ แมงมุมมีประโยชน์ในการควบคุมแมลงศัตรูพืชในธรรมชาติได้หลายตั้งแต่ระยะไข่ ตัวอ่อน ตัวเต็มวัย เช่น เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล เพลี้ยจักจั่น ไข่ หนอน ดักแด้ และ ตัวเต็มวัยของผีเสื้อกลางคืนซึ่งในธรรมชาติพบแมงมุมได้ตลอดทั้งปี ตั้งแต่เริ่มปลูกพืช จนถึงระยะเก็บเกี่ยว

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 128,198