มวนเพชฌฆาต

มวนเพชฌฆาต

ชื่อวิทยาศาสตร์ Sycanus collaris

รูปร่างลักษณะ มวนเพชฌฆาตเป็นแมลงตัวห้ำที่มีบทบาทในการ ควบคุมหนอนผีเสื้อศัตรูพืชหลายชนิดโดยดูดกินของเหลว ภายในตัวหนอนวางไข่ได้สูงสุดถึง 438 ฟอง มวนเพชฌฆาต มีลักษณะเด่น คือตัวอ่อนมี 5 ระยะ ลำตัวมีสีแดงหลังมี ลายสีดำ ตัวเต็มวัยจะตัวสีแดงสดปนดำ หรือสีเหลืองปนดำ มีปีกบางๆ ตรงกลางสันหลัง หนามของแผ่นสามเหลี่ยม สันหลังยาวตั้งขึ้นเล็กน้อยลำตัวยาวประมาณ 3 เซนติเมตร

ระยะที่ใช้ควบคุมศัตรูพืช ตัวอ่อน – ตัวเต็มวัย

อัตราการใช้ หากพบหนอนจำนวนน้อยปล่อยมวน อัตรา 100 ตัวต่อไร่ หากสำรวจพบหนอน จำนวนมาก ปล่อยมวนในอัตรา 2,000 ตัวต่อไร่ ในพืชทั่วไป ถ้าเป็นไม้ผลปล่อยมวน 100 - 2,000 ตัวต่อไร่ ขึ้นกับปริมาณหนอนที่พบ และควรปล่อยให้กระจายทั่วแปลงหลีกเลี่ยงการปล่อยในช่วงที่มีแสงแดดจัด

การใช้ประโยชน์ มวนเพชฌฆาตใช้ควบคุมแมลงศัตรูพืชหลายชนิด เช่น หนอนเจาะสมอฝ้าย หนอนคืบ หนอนม้วนใบ หนอนคืบกะหล่ำ หนอนกระทู้หอม หนอนกระทู้ผัก หนอนหัวกะโหลก หนอนคืบละหุ่ง

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 128,201