มวนพิฆาต หรือมวนโล่

มวนพิฆาต หรือมวนโล่

ชื่อวิทยาศาสตร์ Eocanthecona furcellata

รูปร่างลักษณะ มวนพิฆาตเป็นแมลงที่มีประโยชน์ทางการเกษตร เพราะเป็นตัวห้ำดูดกินแมลงศัตรูพืชเป็นอาหาร แมลง ที่เป็นเหยื่อมักเป็นหนอนผีเสื้อต่างๆ หรือตัวอ่อนของ ด้วงปีกแข็งบางชนิดวางไข่ได้สูงสุดถึง 418 ฟอง ระยะไข่ 5 - 7 วัน ตัวอ่อนระยะที่ 1 - 4 ตัวอ่อนจะมีสีแดง ปนดำ ตัวอ่อนระยะที่ 5 มีลักษณะคล้ายตัวเต็มวัยแต่ มีขนาดเล็กกว่าตัวเต็มวัย ยาวประมาณ 1.3 - 1.5 เซนติเมตรมีสีน้ำตาลดำและมีลายขาวปนเทากระจายทั่วด้านหลังเพศผู้จะมีขนาดเล็กกว่าเพศเมีย เล็กน้อย ตัวเต็มวัยมีอายุประมาณ 20 - 30 วัน

ระยะที่ใช้ควบคุมศัตรูพืช ตัวอ่อน - ตัวเต็มวัย

การใช้ประโยชน์ มวนพิฆาตใช้ควบคุมแมลงศัตรูพืชหลายชนิด เช่น หนอนผีเสื้อ หนอนด้วง หนอนเจาะสมอฝ้าย หนอนคืบ หนอนม้วนใบ หนอนคืบกะหล่ำ หนอนใยผัก หนอนกระทู้หอม หนอนคืบละหุ่ง หนอนหัวกะโหลก หนอนคืบลำไย หนอนแก้วส้ม และหนอนไหม เป็นต้น

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 128,199