ตั๊กแตนหนวดยาว

ตั๊กแตนหนวดยาว

ชื่อวิทยาศาสตร์ Conocephalus longipennis 

รูปร่างลักษณะ ตั๊กแตนหนวดยาวตัวเต็มวัยยาวประมาณ 2 เซนติเมตร ตาโปร่งใสมีสีน้ำตาลอ่อน ลักษณะเด่น มีหนวดยาวกว่าลำตัว หัวและอกสีเขียวหลังขยายใหญ่ มีสีเขียว ปีกคู่หน้าสีเขียวปนน้ำตาลคลุมถึงปลายหาง เพศเมียอวัยวะวางไข่สีน้ำตาลอ่อนยาวประมาณ ครึ่งหนึ่งของลำตัว มีรูปร่างคล้ายดาบตั๊กแตนหนวดยาว เป็นตัวห้ำ และพบได้ทั่วไปในนาข้าว

ระยะที่ใช้ควบคุมศัตรูพืช
ตัวอ่อน – ตัวเต็มวัย 

การใช้ประโยชน์ ตั๊กแตนหนวดยาวใช้ควบคุมศัตรูพืชหลายชนิด เช่น ตัวอ่อนเพลี้ยกระโดดสีน�้าตาล
เพลี้ยจักจั่น ไข่ผีเสื้อ หนอนกอข้าว ฯลฯ

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 128,198