จิ้งหรีดหนวดยาว

จิ้งหรีดหนวดยาว

ชื่อวิทยาศาสตร์ Metioche vittaticolis 

รูปร่างลักษณะ จิ้งหรีดหนวดยาวตัวเต็มวัยมีขนาดยาวประมาณ 6 มิลลิเมตร โคนหนวด 2 ปล้องแรกสีดำ มีหนวด ที่ยาว หัว อก ท้องและปีกมีสีดำเป็นตัวห้ำกินไข่ผีเสื้อ หนอนกอข้าว ไข่ผีเสื้อหนอนกอลายแถบ และ แมลงศัตรูข้าวอื่นๆ พบในนาข้าวตั้งแต่เริ่มฤดูเพาะปลูก เกาะไต่อยู่ตามต้นข้าว ตัวเต็มวัยสามารถบินได้

ระยะที่ใช้ควบคุมศัตรูพืช
ตัวอ่อน– ตัวเต็มวัย 

การใช้ประโยชน์ จิ้งหรีดหนวดยาว ทั้งตัวอ่อนและตัวเต็มวัย เป็นตัวห้ำใช้ควบคุมแมลงศัตรูข้าว หลายชนิด เช่น ไข่ผีเสื้อหนอนกอข้าว ไข่ผีเสื้อหนอนกอลายแถบ หนอนห่อใบข้าว หนอนแมลงวันเจาะยอดข้าว ตัวอ่อนเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล และเพลี้ยจักจั่นสีเขีย

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 128,196