แมลงหวี่ขน

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Psychoda sp.
Class : Insecta
Order : Diptera
Family : Psychodidoe

แมลงหวี่ขน (Moth Flies)จัดเป็นแมลง 2 ปีก ขนาดเล็กพบได้ทั่วไปในหลายๆ ประเทศ มีลักษณะเด่นคือ มีขนตามลำตัวคล้ายผีเสื้อขนาดเล็ก บนปีกมีขนหรือขนผสมเกล็ดปกคลุมอยู่เดิม ปลายปีกมีลักษณะเป็นมุมแหลม เมื่อเกาะนิ่งอยู่กับที่จะหุบปีกเป็นรูปหลังคา

แมลงหวี่ขนวางไข่คราวละมากๆที่ 30 ถึง 100 ฟอง ซึ่งใช้เวลาฟักไข่ประมาณ 48 ชั่วโมง ระยะตัวอ่อนนั้นจะใช้เวลา 9 ถึง 15 วัน และระยะดักแด้นั้นจะใช้เวลา 20 ถึง 40 ชั่วโมง ตัวโตเต็มวัยจะมีชีวิตอยู่ได้ประมาณ 3 สัปดาห์

ตัวเต็มวัยของแมลงชนิดนี้ชอบอาศัยอยู่ในที่ร่มเย็น บริเวณใกล้น้ำ ที่พักน้ำเสีย หรือในห้องน้ำทั่วๆไป ตัวหนอนเกิดในวัตถุที่เน่าเปื่อย เช่นตามกองปุ๋ยหมัก หรือในน้ำ  กินอินทรีย์สารที่มีลักษณะคล้ายเลน กินวัตถุที่ตายแล้ว หรือที่เน่าเปื่อยเป็นอาหาร แมลงชนิดนี้ไม่มีรายงานว่าเป็นพาหะนำโรค เพียงแต่ทำความรำคาญให้กับมนุษย์เมื่อมาเกาะที่สำคัญ หรือในที่พักอาศัย

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 128,200