แมลงหวี่ และ แมลงปีกอ่อน

แมลงหวี่ และแมลงปีกอ่อน

Drosophila species

รูปลักษณ์

  • มีขนาดความยาว 3 มม. มีสีเหลืองน้ำตาลหรือลอยด่างดำและมีตาเป็นสีเเดงสว่าง
  • บริเวณท้องนั้นจะห้อยลงมาในขณะบินซึ่งทำให้มันบินได้ช้า
  • ชอบบินโฉบไปมา

วงจรชีวิต

  • พัูฒนาเป็นตัวเต็มวัยภายใน 7-30 วัน
  • ตัวเต็มวัยสามารถมีชีวิตอยู่ได้ 2-9 สัปดาห์

นิสัย

  • วางไข่ในกากของเสียที่เน่าบูดที่ำพบในผับ, ผักและผลไม้, โรงเบียร์, ฯลฯ
  • ในบางครั้งอาจจะวางไข่ในท่อน้ำทิ้งที่สกปรก เเละเครื่องใช้ภายในครัวที่ทำความสะอาดเเล้ว

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 369,970