หมัดหนู

หมัดหนู

Xenopsylla cheopis

รูปลักษณ์

 • มีสีน้ำตาลทองซึ่งช่วยให้พวกมันสามารถอำพรางตัวในขนของสัตว์ที่มันอาศัยอยู่
 • มีร่างกายที่เล็กมาก (2-2.5 มม.) ซึ่งประกอบด้วยหัว, ทรวงอกและช่วงท้อง
 • พวกมันไม่เหมือนหมัดอื่นๆ พวกมันไม่มีขนหนาแข็งที่บริเวณปากและอกปล้องแรก
 • บริเวณช่วงท้องมีส่วนแบ่งซึ่งเห็นได้ชัดอยู่ 8 ส่วน
 • มีขาที่ใหญ่มากซึ่งทำให้พวกมันสามารถที่จะกระโดดจากรังหนึ่งไปยังอีกรังหนึ่งได้

วงจรชีวิต

 • หมัดจะผ่านวงจรชีวิตทั้งหมดสี่ระยะ: ระยะไข่, ระยะตัวอ่อน, ระยะดักแด้, ระยะโตเต็มวัย
 • หมัดที่มีความพิเศษพันธุ์นี้จะแตกต่างจากสายพันธุ์อื่นเพราะว่าไข่ของมันมีขนาดใหญ่มาก
 • โดยปกติไข่จะใช้เวลาฟักระหว่างสองถึงสิบสองวัน
 • ระยะตัวอ่อนนั้นสามารถที่จะมีช่วงเวลาได้ 9-15 วัน แต่ก็สามารถดำเนินต่อไปได้ถึง 200 วัน หากสภาพนั้นเอื้ออำนวย
 • ในระยะดักแด้ ความเปลี่ยนแปลงในอุณหภูมิและความชื้นนั้นจะส่งผลกระทบต่อพัฒนาการเป็นอย่างมากและสามารถที่จะยับยั้งพวกมันจากการปรากฏตัวออกมาจากดักแด้ได้เป็นปี
 • ในสภาพแวดล้อมที่อบอุ่นนั้นตัวโตเต็มวัยสามารถมีชีวิตอยู่ได้ถึงปี

นิสัย

 • ตัวอ่อนและตัวโตเต็มวัยที่ได้รับอาหารจะชอบหลีกเลี่ยงแสง ตัวโตเต็มวัยที่ยังไม่ได้รับอาหารจะได้รับการจูงใจโดยแสง
 • ขาที่ยาวของพวกมันหมายความว่าพวกมันสามารถที่จะกระโดดได้ไกลเป็น 100 เท่าของความยาวของพวกมัน
 • ตัวโตเต็มวัยจะกินเลือดจาก Rattus rattus (หนูดำ) และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอื่นๆ ซึ่งรวมถึงมนุษย์

 • bed_bug1.jpg
  ตัวเรือด Cimex lectularius รูปลักษณ์ มีขนาดความยาว 4-5 มม. มีลักษณะเป็นวงรีเเละแบนเรียบจากข้างหลังไปยังข้างล่างของลำตัว มีขาที่เจริญเติบโตเต็มที่อย่างสมบูรณ์แต่ไม่มีปีก ส่วนรอบๆ ป...

 • ตัวเรือด CIMEX HEMIPTERUS.jpg
  ตัวเรือดCimex hemipterus เรือดมีลำตัวสีน้ำตาลแดง มีอวัยวะคล้ายเกล็ด 1 คู่ อยู่ด้านหลังของอกปล้องสุดท้าย หัวสั้น หลบอยู่ในอกปล้องแรกซึ่งกว้าง เรือดจะมีรูปร่างเป็นรูปไข่ ตัวแบน ขนาดข...

 • Pulex irritans.jpg
  หมัดคน Pulex irritans รูปลักษณ์ มีสีดำถึงสีออกน้ำตาลดำ และไม่มีปีก ตัวเต็มวัยจะมีขนาดความยาว 1 ถึง 4 มม. พวกมันมีจะงอยปากที่ยาวและคมเำพื่อใช้ในการเจาะหนังของเหยื่อเเละดูดเลือด พวก...

 • Ctenocephalides felis.jpg
  หมัดแมว Ctenocephalides felis รูปลักษณ์ เป็นเเมลงดูดเลือดที่ไม่มีปีกเเละมีขนาดความยาว 2-3 มม. ลักษณะเเบนจากด้านข้างหนึ่งไปอีกด้านข้างหนึ่ง มีขาที่ยาวเพื่อช่วยในการกระโดด พวกมันมีท...

 • หมัดสุนัข.jpg
  หมัดสุนัข Ctenocephalides canis รูปลักษณ์ ตัวเต็มวัยมีสีออกน้ำตาลดำและจะมีสีออกเเดงดำหลังจากกินเลือด ตัวเต็มวัยจะมีขนาดความยาว 3-4 มม. ตัวอ่อนที่ไม่มีขาจะมีสีออกขาวและมีขนาดความยา...

 • Rhipicephalus sanguineus.jpg
  เห็บสุนัขสีน้ำตาล Rhipicephalus sanguineus รูปลักษณ์ เห็บชนิดนี้สีของมันจะเป็นสีน้ำตาลเเดง มีรูปร่างที่เรียวยาว วงจรชีวิต เห็บสุนัขนั้นเป็นเห็บที่ต้องเปลี่ยนสัตว์ที่เป็นที่อาศัย...

 • Ceratophyllus gallinae.jpg
  หมัดนก Ceratophyllus gallinae รูปลักษณ์ หมัด ที่โตเต็มวัยจะมีสีน้ำตาล และมีึความยาวประมาณ 1-8 มม. ตาเเละหนวดสามารถเห็นได้ชัดเจน บริเวณรอบๆ ปากนั้นถูกปรับเเต่งเป็นอย่างดีให้สามารถเ...

 • Dermanyssus gallinae.jpg
  ไรนก Dermanyssus gallinae รูปลักษณ์ มีขนาดความยาวประมาณ 0.6-0.7 มม. มีลำตัวที่นิ่มเเละเป็นสีเหลือง/เขียว และมีเเปดขา เมื่อกินเต็มที่ ร่างกายจะเป็นสีเเดงสว่าง วงจรชีวิต ใช้เวลา 7...

 • Argas reflexus.jpg
  เห็บนกพิราบ Argas reflexus รูปลักษณ์ เป็นเห็บที่มีลำตัวอ่อนและมีความยาวประมาณ 4 มม. ปากของมันนั้นอยู่ที่บริเวณท้องเเละถูกบดบังไว้ด้วยบริเวณส่วนหน้าของร่างกายทำให้ไม่สามารถมองเห็นไ...

 • เหา.JPEG
  เหา Pediculus capitis รูปลักษณ์ ตัวเต็มวัย – มีขนาดความยาว 3 มม. เป็นเเมลงที่มีลำตัวอ่อนและมีสีออกไปทางขาว ขาทุกข้างจะมีกรงเล็บอันหนึ่งเอาไว้เกาะบนศีรษะหรือเสื้ิอผ้า วงจรชีวิต ไ...

 • Ixodes ricinus.jpg
  เห็บแข็ง Ixodes ricinus รูปลักษณ์ เห็บที่พบมากได้ทั่วไปตามปกติคือเห็บแข็งซึ่งมีเกราะอยู่ที่ด้านบนของร่างกาย เห็บในตระกูล Ixodes มีปากยาว ตัวโตเต็มวัยมีสีแดงน้ำตาล พวกมันมีขนาดความ...

 • Subfamily Triatominae.jpg
  มวนเพชรฆาต Subfamily Triatominae รูปลักษณ์ เช่นเดียวกับตัวเรือด แต่โดยทั่วไปแล้วมีขนาดใหญ่ (ไม่เกิน 2 ซม. สำหรับตัวเต็มวัย) ลำตัวแบนบางมาก เมื่อได้รับอาหาร ในกรณีนี้ก็จะมีหน้าท้อง...
Visitors: 310,443